Pilne
Uwaga! Strona w przebudowie. Przepraszamy za utrudnienia.
Mandaty w żniwa się sypią

Okres letni związany jest ze zwiększoną aktywnością rolników na drogach publicznych. Konieczność zebrania plonów w krótkim czasie sprawia, iż niemal wszystkie kombajny i ciągniki z wioski wjeżdżają na asfalt, co zwykłych kierowców doprowadza do furii. Przepisy kodeksu drogowego są jednak równe dla wszystkich.

Kombajn z nieodpiętym hederem - niebezpieczny dla innych pojazdów i dla... kieszeni
Okres letni związany jest ze zwiększoną aktywnością rolników na drogach publicznych. Konieczność zebrania plonów w krótkim czasie sprawia, iż niemal wszystkie kombajny i ciągniki z wioski wjeżdżają na asfalt, co zwykłych kierowców doprowadza do furii. Przepisy kodeksu drogowego są jednak równe dla wszystkich. I jeśli pojazd jest dopuszczony do ruchu i spełnia określone przepisy, to ma prawo na drodze się znajdować.

Częste nieprawidłowości, przemawiające, niestety, na niekorzyść rolników, to wadliwa instalacja świetlna czy układ hamulcowy oraz brak odpowiedniego oznakowania w postaci trójkąta odblaskowego. Najczęściej jednak w okresie żniw spotykany jest na drodze kombajn z nieodpiętym hederem.

Rolnicy tłumaczą, że dłużej odpinają i ponownie zapinają urządzenia niż trwa sam przejazd drogą, kierowcy się denerwują, a policja nie zawsze bywa wyrozumiała. A warto mieć na uwadze, że od sprawnego sprzętu komunikacyjnego zależy nie tylko nasze bezpieczeństwo, ale i innych uczestników ruchu.


Trochę prawa...
Art. 66 ust 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym wyraźnie mówi o tym, że pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę.  Dodatkowo zabronione jest umieszczanie wewnątrz i zewnątrz pojazdu wystających spiczastych albo ostrych części lub przedmiotów, które mogą spowodować uszkodzenie ciała osób jadących w pojeździe lub innych uczestników ruchu.

Tym samym każdy rolnik poruszający się kombajnem po drodze publicznej, zobowiązany jest do zdemontowania hederu i przetransportowania go na specjalnym wózku. Prawo o ruchu drogowym wskazuje również, że żaden pojazd poruszający się po drodze publicznej nie może zajmować więcej niż jednego pasa ruchu, bez względu na to czy, owe pasy są wyznaczone, czy też nie.

Kierujący pojazdem, którego szerokość przekracza 3.2 metra, powinien posiadać stosowne zezwolenie kategorii II na przejazd drogą publiczną. Zezwolenie takie (zgodnie art. 64b ustawy – Prawo o ruchu drogowym) jest wydawane na przejazd nienormatywnego pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego albo zespołu pojazdów składającego się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej.

Zezwolenie kategorii II wydaje starosta, właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia przejazdu, na wniosek podmiotu wykonującego przejazd (np. rolnika) na okres 12 miesięcy, wskazując w nim podmiot wykonujący przejazd (np. rolnik) oraz pojazd, którym będzie wykonywany przejazd.  Koszty, które musi ponieść wnioskodawca określają przepisy rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U. poz. 366), zgodnie z którymi wielkość stawki za wydanie zezwolenia kategorii II wynosi 100 zł ( 1 pkt 2 rozporządzenia).

Warto tutaj zwrócić uwagę, iż za poruszanie się z nieodpiętym hederem naruszamy dwa przepisy ruchu drogowego. Pierwszy, który mówi o zajmowaniu więcej niż jednego pasa ruchu oraz drugi o niezachowaniu należytej ostrożności na drodze publicznej(...). W przypadku zatrzymania, rolnik jednak, będzie narażony na otrzymanie mandatu o większej stawce.

 

Ale!Radio: 
Ale!Radio: 

Podobne Artykuły

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych na portalu www.iturek.net treści, a w szczególności treści zawartych w komentarzach, wypowiedziach lub wpisach  publikowanych automatycznie i bez uprzedniej kontroli.  

Dodając komentarz zgadzasz się z Regulaminem komentarzy 

iTurek.net

Adres
ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek
redakcja@iturek.net

Redakcja

Redaktor
Katarzyna Błaszczyk
tel.: 508 220 173
kblaszczyk@iturek.net
Copyright © 2013 - 2018 MAK MEDIA          
Projekt i Ralizacja