Pilne
Uwaga! Strona w przebudowie. Przepraszamy za utrudnienia.
Czy elektrownia Adamów wstrzyma pracę 13 sierpnia?

Wszystko na to wskazuje, o czym informują zakładowe związki zawodowe. To protest załogi i reakcja na pismo przesłane oficjalnie przez Zarząd ZE PAK do związków 26 lipca, w którym oficjalnie informuje się o planowanych w najbliższym czasie grupowych zwolnieniach oraz zasadach przyznawania odpraw. Związki nie tylko wyrażają sprzeciw, ale o „rażącym naruszeniu ustaleń zawartych w Umowie Prywatyzacyjnej z dnia 30 marca 1999 roku” zawiadamiają Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego, licząc na jego wsparcie. 

Na twardych zasadach Zarządu ZE PAK

W nadesłanym do związków zawiadomieniu prezes Zarządu Adam Kłapszta informuje,  że „w związku z zakończeniem eksploatacji Elektrowni Adamów zamierza rozpocząć procedurę zwolnień grupowych w Spółce i niniejszym pismem uruchamia procedurę zwolnień grupowych. (…) Na dzień dzisiejszy w ZE PAK S.A. zatrudnionych jest 1228 pracowników. (…) Zamiarem rozwiązania stosunku pracy zostaną objęci pracownicy z następujących grup zawodowych w ilości: pracownicy administracji - 7 osób, dozoru i służb technicznych – 41 osób, logistyki – 2 osoby, obsługi urządzeń wytwórczych – 156 osób, informatyki – 2 osoby. (…) Zwolnienie zostanie dokonane jednorazowo wobec wszystkich pracowników objętych grupowym zwolnieniem.”

Oznacza to, że pracownicy otrzymają od pracodawcy wypowiedzenie umowy w okresie 30 dni. Informacji takich należy się spodziewać w okresie od 18 września do 17 października 2017 roku. Okres zwolnień zakończy się tym samym 30 marca 2018 roku.

Kryterium doboru pracowników do zwolnienia grupowego to: przydatność zawodowa, umiejętności, doświadczenie zawodowe i kwalifikacje, dyspozycyjność, prawa do świadczeń emerytalnych oraz staż pracy.

W zawiadomieniu czytamy także, że: „Rozwiązanie stosunków pracy będzie odbywało się systematycznie, bezzwłocznie po spełnieniu wymogów prawa według kolejności zapewniającej normalne funkcjonowanie Spółki”.

ZE PAK na odchodne oferuje trzy rodzaje odpraw: jednomiesięczną, jeśli pracownik zatrudniony był krócej niż 2 lata, dwumiesięczną dla pracowników zatrudnionych od 2 do 8 lat oraz trzymiesięczną dla pracujących ponad 8 lat.

Zawiadomienie przesłane związkom rozpoczyna tym samym proces konsultacji, jednak Zarząd „ma nadzieję”, że w ciągu 20 dni od jego przekazania podpisane zostanie stosowne porozumienie, regulujące zasady zwolnienia grupowego w ZE PAK. Jeśli jednak nie dojdzie do zawarcia porozumienia we wskazanym terminie zasady rozwiązywania umów o pracę zostaną zapisane w regulaminie wydanym przez spółkę.

NIE dla rażących naruszeń pracodawcy

1 sierpnia związki zakładowe działające na ternie ZE PAK odpowiedziały prezesowi na otrzymane zawiadomienie. Jak można się spodziewać wyrażają w nim sprzeciw, wskazując, że pismo „w sposób rażący narusza ustalenia zawarte w Umowie Prywatyzacyjnej z dnia 30.03.199 roku, zawartej pomiędzy Elektrim S.A., Skarbem Państwa oraz Pakietem Gwarancji Socjalnych.”

I przypominają, że: „ Jednym z głównych powodów sprzedaży ZE PAK S.A. tzw. Inwestorowi firmie Elektrim (obecnie kontrolowanej przez Zygmunta Solorza- Żaka) było odtworzenie mocy wytwórczych.”

Związkowcy przywołują szereg powstałych w momencie prywatyzacji dokumentów w tym zapis „Strategii Rozwoju na lata 2011 – 2025” dla ZE PAK przyjętej przez Radę Nadzorczą 28 października 2011 roku, gdzie określone zostały kierunki inwestowania mające na celu odtworzenie, modernizację i utrzymanie sprawności mocy w spółce w łącznej wysokości 2212 MW brutto.

Wśród kierunków inwestowania wymieniało się: rekonstrukcję Elektrowni Pątnów I – zrealizowano rekonstrukcje dwóch bloków, budowę bloku kogeneracyjnego 120 MW w elektrowni Konin opalanego gazem ziemnym -  brak realizacji oraz budowę bloku gazowo- parowego 400 MW w elektrowni Adamów- brak realizacji.
Ponadto związki uważają, że wciąż obwiązuje Pakiet Gwarancji Socjalnych oraz zawarte w nim zapisy dotyczące m.in. zwolnień, w których mówi się o co najmniej 12- miesięcznych odprawach.

Ale!Radio: 
Ale!Radio: 

Strony

Podobne Artykuły

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych na portalu www.iturek.net treści, a w szczególności treści zawartych w komentarzach, wypowiedziach lub wpisach  publikowanych automatycznie i bez uprzedniej kontroli.  

Dodając komentarz zgadzasz się z Regulaminem komentarzy 

iTurek.net

Adres
ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek
redakcja@iturek.net

Redakcja

Redaktor
Katarzyna Błaszczyk
tel.: 508 220 173
kblaszczyk@iturek.net
Administracja Portalem
Tomasz Michalak
administracja@iturek.net

Copyright © 2013 - 2018 MAK MEDIA          
Projekt i Ralizacja Grupa EmediaWeb.