Pilne
Uwaga! Strona w przebudowie. Przepraszamy za utrudnienia.
„W Urzędzie Miejskim w Turku nie działo się dobrze. Prawa pracowników były naruszone”

Informacja dotycząca uzasadnienia wyroku Sądu Okręgowego w Koninie z dnia 28.04.2017 r.- Romuald A. – burmistrz miasta vs. Jerzy Wesołowski. 

Komisja MOZ zwraca uwagę, że sprawa dotyczy stanowiska zawartego w treści jej pisma, pt. „INFORMACJA O PATOLOGICZNEJ SYTUACJI W UM TUREK” z 13.10.2015 r., skierowanego do mediów na podstawie jej uchwał nr 19/15 i nr 20/15 z 7.10.2015 r., które było prawdziwe.

22.12.2015 r. Romuald A. - Burmistrza Miasta Turku (powód) wniósł pozew o ochronę dóbr osobistych przeciwko Jerzemu Wesołowskiemu - Przewodniczącemu Komisji MOZ NSZZ „Solidarność” przy Starostwie Powiatowym (pozwany).31.01.2017 r. Sąd Rejonowy w Turku I Wydział Cywilny wydał wyrok (Sygnatura akt IC 863/15), oddalający w całości pozew Romualda A. - Burmistrza Miasta Turku.

28.04.2017 r. Sąd Okręgowy w Koninie I Wydział Cywilny wydał wyrok (Sygnatura akt I Ca132/17), którym m.in. oddalił apelację Romualda A. - Burmistrza Miasta Turku.
31.05.2017 r. Sąd Okręgowy w Koninie doręczył powyższy wyrok wraz z uzasadnieniem, który  obejmuje 23 strony.

Komisja MOZ realizując swoje uprawnienia z ustawy o związkach zawodowych, postanowiła podzielić się z opinią publiczną, informacją - wybrane fragmenty oznaczone kursywą - z uzasadnienia wyroku z 28.04.2017 r., Sądu Okręgowego w Koninie, tak aby zrealizować funkcję społeczno-wychowawczą oraz prewencyjną wymiaru sprawiedliwości. Rozpatrując apelację Sąd Okręgowy przeanalizował dokumenty złożone do akt sprawy, przesłuchania świadków oraz stron procesu i stwierdził, że dobra osobiste burmistrza Romualda A. nie zostały naruszone.

Użyte sformułowania w piśmie zatytułowanym „INFORMACJA O PATOLOGICZNEJ SYTUACJI W UM TUREK”, nie wykraczają w okolicznościach przedstawionego stanu faktycznego dozwolonej krytyki.  Właściwie Sąd I instancji zmiarkował zarówno subiektywne odczucia burmistrza Romualda A., jak i obiektywne reakcje społeczeństwa, w tym pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Turku.

(…) W okolicznościach niniejszej sprawy należy uznać, iż postępowanie Romualda A., jako burmistrza w przedmiocie reorganizacji organizacji Urzędu Miejskiego w Turku w zakresie w jakim dotykało praw pracowników Urzędu było niewłaściwe i nie zasługiwało na ochronę prawną w procesie o naruszenie dóbr osobistych. Słusznie Jerzy Wesołowski jako przewodniczący związku zawodowego zarzucał Romualdowi A. nieprawidłowe postępowanie w życiu zawodowym. Świadczą o tym liczne zainicjowane postępowania sądowe.

(…) Jerzy Wesołowski, wykazał, iż w Urzędzie Miejskim w Turku nie działo się dobrze. Prawa pracowników były naruszone, o czym świadczy ewidentnie przywrócenie do pracy świadka Trojana.

(…) Uwzględnienie apelacji Romualda A. i zasądzenie od Jerzego Wesołowskiego sumy pieniężnej na cel społeczny, byłoby nadmierną represją, zmierzającą do wykluczenia przy użyciu argumentu ekonomicznego możliwości jakiegokolwiek krytycznego wypowiadania się w przedmiocie pełnienia urzędu burmistrza przez Romualda A. Granice krytyki w stosunku do osób pełniących funkcje publiczne muszą być szersze, a niżeli do innych osób.

Ale!Radio: 
Ale!Radio: 

Strony

Podobne Artykuły

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych na portalu www.iturek.net treści, a w szczególności treści zawartych w komentarzach, wypowiedziach lub wpisach  publikowanych automatycznie i bez uprzedniej kontroli.  

Dodając komentarz zgadzasz się z Regulaminem komentarzy 

iTurek.net

Adres
ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek
redakcja@iturek.net

Redakcja

Redaktor
Katarzyna Błaszczyk
tel.: 508 220 173
kblaszczyk@iturek.net
Administracja Portalem
Tomasz Michalak
administracja@iturek.net

Copyright © 2013 - 2018 MAK MEDIA          
Projekt i Ralizacja Grupa EmediaWeb.