Pilne
Ale!Radio. Słuchaj audycji z regionu na www.aleradio24.pl Co godzinę serwisy z Turku!
Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 roku

W chwili obecnej na terenie powiatu tureckiego funkcjonują trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej wyłącznie w  miejscowości Turek. Z dniem 1 stycznia 2018r. nastąpią istotne zmiany w tym zakresie bowiem udzielanie nieodpłatnych porad prawnych na terenie powiatu tureckiego w roku 2018 będzie prowadzone w trzech punktach nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanych na terenie powiatu tureckiego. 

Jeden punkt będzie miał miejsce w Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku przy ul. Komunalnej 6, natomiast dwa pozostałe będą zlokalizowane na terenie Tuliszkowa
Dobrej. Starosta Turecki Mariusz Seńko podpisał z Burmistrzem Dobrej Andrzejem Piątkowskim i Burmistrzem Miasta i Gminy Tuliszków Grzegorzem Ciesielskim stosowne porozumienia o współpracy w zakresie realizacji zadania  polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu tureckiego.

Darmowa pomoc prawna będzie udzielana w ww. punktach w wymiarze 5 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie w:

1) Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku, ul. Komunalna 6, pok. 1b (parter):
- w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 9:00 do 13:00;
- w środy w godz. 11:00 do 15:00;

2) Urzędzie Miejskim w Dobrej, Plac Wojska Polskiego 10:
- w poniedziałki w godz. 8:30 do 12:30;
- we wtorki w godz. 11:00 do 15:00;
- w środy, czwartki i piątki w godz. 8:00 do 12:00;

3) Urzędzie Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. 1:
- w poniedziałki, wtorki, czwartki w godz. 8:00 do 12:00;
- w środy, piątki  w godz. 11:00 do 15:00.

Osobami uprawnionymi do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej są:

1) młodzież do 26 roku życia,
2) osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
3) seniorzy po ukończeniu 65 lat,
4) osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
5) kombatanci,
6) weterani,
7) zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
8) kobiety w ciąży.

W Sejmie trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, który dotyczy rozszerzenia zakresu przedmiotowego ustawy poprzez umożliwienie udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i prowadzenia nieodpłatnej mediacji, jak również rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do otrzymania pomocy w ramach ustawy, m.in. o osoby bezrobotne, niepełnosprawne, zadłużone czy wobec których wytoczono powództwo eksmisyjne lub którym wypowiedziano umowę najmu lokalu mieszkalnego.

Pomoc prawna będzie polegała na:

1) poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
2) wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
3) pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym,
4) sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu,
w zakresie określonym ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 ze zm).


 

Ale!Radio: 
Ale!Radio: 

Podobne Artykuły

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych na portalu www.iturek.net treści, a w szczególności treści zawartych w komentarzach, wypowiedziach lub wpisach  publikowanych automatycznie i bez uprzedniej kontroli.  

Dodając komentarz zgadzasz się z Regulaminem komentarzy 

iTurek.net

Adres
ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek
redakcja@iturek.net

Redakcja

Redaktor Naczelna
Marta Jachimowska
tel.: 509 065 698
mjachimowska@iturek.net
Redaktor
Katarzyna Błaszczyk
tel.: 508 220 173
kblaszczyk@iturek.net
Copyright © 2013 - 2018 MAK MEDIA          
Projekt i Ralizacja Grupa EmediaWeb.