Pilne
Ale!Radio. Słuchaj audycji z regionu na www.aleradio24.pl Co godzinę serwisy z Turku!
Innowacje w Wydziale Geodezji i kolejne dotacje!

Samorząd Powiatu Tureckiego nieustannie realizuje swoje strategiczne cele w obszarze nowoczesnych technologii poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań komunikacyjnych i informatycznych na terenie całego powiatu. Dzięki projektowi „Powiat Turecki - SMART GEODEZJA” o wartości                               1 821 691, 50zł, wprowadzane elektroniczne rozwiązania w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego w Turku,  usprawnią pracę urzędu.  

Zarząd Powiatu Tureckiego przeprowadził w ostatnim czasie i podpisał stosowne umowy na wykonanie niezbędnych prac geodezyjnych. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w obszarze prac geodezyjnych niezbędnych do wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz aktualizacji kartoteki budynków i lokali dla gminy Turek.

Na podstawie procedury przetargowej zostali wyłonieni wykonawcy, którzy będą realizowali te zadania dla poszczególnych obrębów:

a) firma INPROGEO Sp. z o.o. – obręby Grabieniec i Obrzębin;
b) firma EUROSYSTEM S.A. – obręby Słodków i Słodków Kolonia;
c) firma INPROGEO Sp. z o.o. – obręby Szadów Pański, Żuki;
d) firma EUROSYSTEM S.A. – obręby Albertów, Budy Słodkowskie, Cisew, Wrząca;
e) Usługi Geodezyjnych „ATUT” s.c. M. Gmerek, A. Tutak  - obręby Dzierżązna, Kalinowa Obrębizna, Szadów Księży;
f) Pracownia Geodezyjna „GEOTUR” s.c. D. Kubiak & W. Małolepszy – obręby Chlebów, Korytków, Pęcherzew, Warenka;
g) firma EUROSYSTEM S.A. - obręby Kaczki Średnie, Kowale Księże, Turkowice, Wietchinin.  

Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 202, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 2: Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych.

Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Turku otrzymał także dotację Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 179 400 zł na dofinansowanie zadania obejmującego przetworzenie zasobu geodezyjnego do postaci cyfrowej dot. danych BDOT500 i GESUT dla obrębu Brudzew i obrębu Malanów.

Przedmiotem zadania są prace geodezyjne niezbędne do aktualizacji bazy mapy numerycznej poprzez utworzenie ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i danych obiektów topograficznych (BDOT500) w oparciu o dokumentację znajdującą się w zasobie geodezyjnym.

Realizacja zamówienia została powierzona poniższym wykonawcom, którzy zostali wyłonieni w drodze przetargu:

a) P.U PLOT – GEO Usługi Geodezyjne Zbigniew Janicki – obręb Brudzew,
b)  Usługi Geodezyjnych „ATUT” s.c. M. Gmerek – obręb Malanów.

Ale!Radio: 
Ale!Radio: 

Podobne Artykuły

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych na portalu www.iturek.net treści, a w szczególności treści zawartych w komentarzach, wypowiedziach lub wpisach  publikowanych automatycznie i bez uprzedniej kontroli.  

Dodając komentarz zgadzasz się z Regulaminem komentarzy 

iTurek.net

Adres
ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek
redakcja@iturek.net

Redakcja

Redaktor Naczelna
Marta Jachimowska
tel.: 509 065 698
mjachimowska@iturek.net
Redaktor
Katarzyna Błaszczyk
tel.: 508 220 173
kblaszczyk@iturek.net
Copyright © 2013 - 2018 MAK MEDIA          
Projekt i Ralizacja Grupa EmediaWeb.